× Kiểm tra đơn hàng

VariCel® l HT - 400

Chưa có lượt đánh giá nào - Chưa có câu hỏi nào - 9296
 • Thương hiệu:
 • Sản xuất tại:
  Malaysia
 • Mã HH:
 • Đơn vị tính:
  Cái
Tổng quan về sản phẩm
Giới thiệu:
- Là sản phẩm có cấu tạo xuất sắc
- Được thiết kế cho lò nướng và các ứng dụng có nhiệt độ cao
- Nhiệt độ hoạt động tối đa 180°C
 
Đặc điểm kỹ thuật: 
* Tiêu chuẩn EN779: M6 - F9
* Tiêu chuẩn ASHRAE 52.2: MERV 11 -15
* Độ sâu tấm lọc (mm): 149, 292
* Chất liệu: Sợi thủy tinh
* Chất liệu khung: Thép mạ kẽm
* Vật liệu phân tách: Nhôm
* Chất kết dính: Keo Silicone trắng
* Kích thước theo yêu cầu: Có
* Khả năng kháng khuẩn: Tùy chọn
* Loại Header: Một, hai hoặc không Header
* Độ chênh áp khuyến nghị thay thế: 450 Pa
* Nhiệt độ hoạt động tối đa: 180°C
Thông số kỹ thuật
Tên HHMã HHEN779Kích ThướcLoại HeaderLưu LượngÁp ĐầuGiá
Varicel I HT-400 M6 (Si) 289 x 594 x 149mm
M3561-3400-1006M6289x594x149mmSingle850 CMH40 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (Si) 492 x 594 x 149mm
M3561-3400-1007M6492x594x149mmSingle1,400 CMH40 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (Si) 594 x 594 x 149mm
M3561-3400-1008M6594x594x149mmSingle1,700 CMH40 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (Do) 289 x 594 x 149mm
M3562-3400-1006M6289x594x149mmDouble850 CMH40 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (Do) 492 x 594 x 149mm
M3562-3400-1007M6492x594x149mmDouble1,400 CMH40 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (Do) 594 x 594 x 149mm
M3562-3400-1008M6594x594x149mmDouble1,700 CMH40 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (No) 289 x 594 x 149mm
M3563-3400-1006M6289x594x149mmNone850 CMH35 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (No) 492 x 594 x 149mm
M3563-3400-1007M6492x594x149mmNone1,400 CMH35 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (No) 594 x 594 x 149mm
M3563-3400-1008M6594x594x149mmNone1,700 CMH35 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (Si) 289 x 594 x 292mm
M3561-5400-1009M6289x594x292mmSingle1,700 CMH100 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (Si) 492 x 594 x 292mm
M3561-5400-1010M6492x594x292mmSingle2,800 CMH100 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (Si) 594 x 594 x 292mm
M3561-5400-1004M6594x594 x292mmSingle3,400 CMH100 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (Do) 289 x 594 x 292mm
M3562-5400-1009M6289x594x292mmDouble1,700 CMH100 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (Do) 492 x 594 x 292mm
M3562-5400-1010M6492x594x292mmDouble2,800 CMH100 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (Do) 594 x 594 x 292mm
M3562-5400-1004M6594x594x292mmDouble3,400 CMH100 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (No) 289 x 594 x 292mm
M3563-5400-1009M6289x594x292mmNone1,700 CMH80 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (No) 492 x 594 x 292mm
M3563-5400-1010M6492x594x292mmNone2,800 CMH80 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 M6 (No) 594 x 594 x 292mm
M3563-5400-1004M6594x594x292mmNone3,400 CMH80 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (Si) 289 x 594 x 149mm
M3581-3400-1006F7289x594x149mmSingle850 CMH135 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (Si) 492 x 594 x 149mm
M3581-3400-1007F7492x594x149mmSingle1,400 CMH135 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (Si) 594 x 594 x 149mm
M3581-3400-1008F7594x594x149mmSingle1,700 CMH135 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (Do) 289 x 594 x 149mm
M3582-3400-1006F7289x594x149mmDouble850 CMH135 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (Do) 492 x 594 x 149mm
M3582-3400-1007F7492x594x149mmDouble1,400 CMH135 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (Do) 594 x 594 x 149mm
M3582-3400-1008F7594x594x149mmSingle1,700 CMH135 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (No) 289 x 594 x 149mm
M3583-3400-1006F7289x594x149mmNone850 CMH115 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (No) 492 x 594 x 149mm
M3583-3400-1007F7492x594x149mmNone1,400 CMH115 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (No) 594 x 594 x 149mm
M3583-3400-1008F7594x594x149mmNone1,700 CMH115 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (Si) 289 x 594 x 292mm
M3581-5400-1009F7289x594x292mmSingle1,700 CMH130 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (Si) 492 x 594 x 292mm
M3581-5400-1010F7492x594x292mmSingle2,800 CMH130 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (Si) 594 x 594 x 292mm
M3581-5400-1004F7594x594x292mmSingle3,400 CMH130 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (Do) 289 x 594 x 292mm
M3582-5400-1009F7289 x 594 x 292mmDouble1,700 CMH130 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (Do) 492 x 594 x 292mm
M3582-5400-1010F7492x594x292mmDouble2,800 CMH130 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (Do) 594 x 594 x 292mm
M3582-5400-1004F7594 x 594 x 292mmDouble3,400 CMH130 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (No) 289 x 594 x 292mm
M3583-5400-1009F7289x594x292mmNone1,700 CMH155 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (No) 492 x 594 x 292mm
M3583-5400-1010F7492x594x292mmNone2,800 CMH155 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F7 (No) 594 x 594 x 292mm
M3583-5400-1004F7594x594x292mmNone3,400 CMH155 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (Si) 289 x 594 x 149mm
M3591-3400-1006F8289x594x149mmSingle850 CMH95 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (Si) 492 x 594 x 149mm
M3591-3400-1007F8492x594x149mmSingle1,400 CMH95 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (Si) 594 x 594 x 149mm
M3591-3400-1008F8594x594x149mmSingle1,700 CMH95 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (Do) 289 x 594 x 149mm
M3592-3400-1006F8289x594x149mmDouble850 CMH95 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (Do) 492 x 594 x 149mm
M3592-3400-1007F8492x594x149mmDouble1,400 CMH95 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (Do) 594 x 594 x 149mm
M3592-3400-1008F8594x594x149mmDouble1,700 CMH95 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (No) 289 x 594 x 149mm
M3593-3400-1006F8289x594x149mmNone850 CMH75 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (No) 492 x 594 x 149mm
M3593-3400-1007F8492x594x149mmNone1,400 CMH75 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (No) 594 x 594 x 149mm
M3593-3400-1008F8594x594x149mmNone1,700 CMH75 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (Si) 289 x 594 x 292mm
M3591-5400-1006F8289x594x292mmSingle1,700 CMH145 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (Si) 492 x 594 x 292mm
M3591-5400-1007F8492x594x292mmSingle2,800 CMH145 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (Si) 594 x 594 x 292mm
M3591-5400-1008F8594x594x292mmSingle3,400 CMH145 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (Do) 289 x 594 x 292mm
M3592-5400-1006F8289x594x292mmDouble1,700 CMH145 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (Do) 492 x 594 x 292mm
M3592-5400-1007F8492x594x292mmDouble2,800 CMH145 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (Do) 594 x 594 x 292mm
M3592-5400-1008F8594x594x292mmDouble3,400 CMH145 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (No) 289 x 594 x 292mm
M3593-5400-1006F8289x594x292mmNone1,700 CMH120 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (No) 492 x 594 x 292mm
M3593-5400-1007F8492x594x292mmNone2,800 CMH120 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F8 (No) 594 x 594 x 292mm
M3593-5400-1008F8594x594x292mmNone3,400 CMH120 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (Si) 289 x 594 x 149mm
M3501-3400-1006F9289x594x149mmSingle850 CMH135 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (Si) 492 x 594 x 149mm
M3501-3400-1007F9492x594x149mmSingle1,400 CMH135 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (Si) 594 x 594 x 149mm
M3501-3400-1008F9594x594x149mmSingle1,700 CMH135 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (Do) 289 x 594 x 149mm
M3502-3400-1006F9289 x 594 x 149mmDouble850 CMH135 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (Do) 492 x 594 x 149mm
M3502-3400-1007F9492x594x149mmDouble1,400 CMH135 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (Do) 594 x 594 x 149mm
M3502-3400-1008F9594x594x149mmDouble1,700 CMH135 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (No) 289 x 594 x 149mm
M3503-3400-1006F9289x594x149mmNone850 CMH115 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (No) 492 x 594 x 149mm
M3503-3400-1007F9492 x 594 x 149mmNone1,400 CMH115 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (No) 594 x 594 x 149mm
M3503-3400-1008F9594x594x149mmNone1,700 CMH115 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (Si) 289 x 594 x 292mm
M3501-5400-1006F9289x594x292mmSingle1,700 CMH180 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (Si) 492 x 594 x 292mm
M3501-5400-1007F9492x594x292mmSingle2,800 CMH180 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (Si) 594 x 594 x 292mm
M3501-5400-1008F9594x594x292mmSingle3,400 CMH180 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (Do) 289 x 594 x 292mm
M3502-5400-1006F9289x594x292mmDouble1,700 CMH180 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (Do) 492 x 594 x 292mm
M3502-5400-1007F9492x594x292mmDouble2,800 CMH180 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (Do) 594 x 594 x 292mm
M3502-5400-1008F9594x594x292mmDouble3,400 CMH180 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (No) 289 x 594 x 292mm
M3503-5400-1006F9289x594x292mmNone1,700 CMH155 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (No) 492 x 594 x 292mm
M3503-5400-1007F9492x594x292mmNone2,800 CMH155 PaLiên hệ
Varicel I HT-400 F9 (No) 594 x 594 x 292mm
M3503-5400-1008F9594x594x292mmNone3,400 CMH155 PaLiên hệ
Tài liệu tham khảo
Tiêu đềLink download
Catalogue Varicel I HT-400 Catalogue Varicel I HT-400
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
BLOG SẢN PHẨM
THÔNG TIN HỖ TRỢ

Email hỏi giá: sales@vietphat.com

♦ Hotline: 02871 077 078

♦ Hỗ trợ báo giá:

           Email: hon@vietphat.com

           Email: tri@vietphat.com

           Email: thu@vietphat.com

Sản phẩm liên quan
Astrocel® I HTP
Astrocel® I HTP
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
863
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4437
VariCel® II HT
VariCel® II HT
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1744
VariCel® l HT - 500
VariCel® l HT - 500
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
8155
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com