× Kiểm tra đơn hàng

Trường Học - Đại Học

Theo nhiều nghiên cứu, học sinh sinh viên dành khoảng 60% thời gian để ở trong các phòng, lớp học hay các tổ chức. Chính vì vậy, chất lượng không khí chính là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến môi trường Trường học - Đại học. Do đó để duy trì luồng không khí, độ ẩmnhiệt độ bên trong phòng để không gây ra các bệnh về da, hệ hô hấp cho học sinh, sinh viên chính là điều quan trọng. Để đảm bảo các yếu tố đó cho Trường học - Đại học, hiện nay các trường đều bắt đầu lắp đặt các hệ thống lọc khí, thu gom bụi như trang bị các tấm lọc thô, lọc tinhlọc EPA/HEPA/ULPA vào bên trong hệ thống.

SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
213
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
146
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
505
SAAF™ Side Access Housings (SAH)
SAAF™ Side Access Housings (SAH)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2362
Universal Holding Frames Latches
Universal Holding Frames Latches
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
892
Universal Holding Frames
Universal Holding Frames
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
656
VariSorb XL 15
VariSorb XL 15
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
384
VariSorb XL SAAF City
VariSorb XL SAAF City
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
348
VariSorb® XL
VariSorb® XL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
902
VariSorb® HC
VariSorb® HC
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
875
VariCel® RF/C+SAAFOxi
VariCel® RF/C+SAAFOxi
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1868
VariCel® RF/C
VariCel® RF/C
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1055
AmAir® C+SAAFOxi
AmAir® C+SAAFOxi
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
907
AmAir® C
AmAir® C
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
936
BioCel® VXL
BioCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1642
BioCel® III
BioCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1145
BioCel® M-Pak
BioCel® M-Pak
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
700
BioCel® I
BioCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2728
VariCel® 2+ HC (High Capacity)
VariCel® 2+ HC (High Capacity)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3851
VariCel® 2+ SC (Standard Capacity)
VariCel® 2+ SC (Standard Capacity)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4038
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com