× Kiểm tra đơn hàng

Trường Học - Đại Học

Theo nhiều nghiên cứu, học sinh sinh viên dành khoảng 60% thời gian để ở trong các phòng, lớp học hay các tổ chức. Chính vì vậy, chất lượng không khí chính là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến môi trường Trường học - Đại học. Do đó để duy trì luồng không khí, độ ẩmnhiệt độ bên trong phòng để không gây ra các bệnh về da, hệ hô hấp cho học sinh, sinh viên chính là điều quan trọng. Để đảm bảo các yếu tố đó cho Trường học - Đại học, hiện nay các trường đều bắt đầu lắp đặt các hệ thống lọc khí, thu gom bụi như trang bị các tấm lọc thô, lọc tinhlọc EPA/HEPA/ULPA vào bên trong hệ thống.

SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
331
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
222
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
727
SAAF™ Side Access Housings (SAH)
SAAF™ Side Access Housings (SAH)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3407
Universal Holding Frames Latches
Universal Holding Frames Latches
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1318
Universal Holding Frames
Universal Holding Frames
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
937
VariSorb XL 15
VariSorb XL 15
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
586
VariSorb XL SAAF City
VariSorb XL SAAF City
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
552
VariSorb® XL
VariSorb® XL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1369
VariSorb® HC
VariSorb® HC
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1320
VariCel® RF/C+SAAFOxi
VariCel® RF/C+SAAFOxi
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2878
VariCel® RF/C
VariCel® RF/C
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1608
AmAir® C+SAAFOxi
AmAir® C+SAAFOxi
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1295
AmAir® C
AmAir® C
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1417
BioCel® VXL
BioCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2078
BioCel® III
BioCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1637
BioCel® M-Pak
BioCel® M-Pak
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
899
BioCel® I
BioCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3939
VariCel® 2+ HC (High Capacity)
VariCel® 2+ HC (High Capacity)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4794
VariCel® 2+ SC (Standard Capacity)
VariCel® 2+ SC (Standard Capacity)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4862
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com