× Kiểm tra đơn hàng

Trung Tâm Thương Mại

Trên thực tế tại các trung tâm thương mại lớn, siêu thị, nhà hàng… việc làm lạnh không khí là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên vì đặc thù là không gian rộng lớn nên các trung tâm thương mại lớn, siêu thị, nhà hàng bắt buộc phải lắp đặt các hệ thống hoạt động với công suất lớn, mang tính hệ thống. Sử dụng phổ biến tại hệ thống lọc khí chính là sự trang bị cần thiết của các sản phẩm như lọc thô, lọc tinh, lọc EPA/HEPA/ULPA hay lọc mùi. Đây là những sản phẩm đóng góp vào các hệ thống lọc khí hiện nay của các trung tâm thương mại, siêu thị hay nhà hàng.

SAAF™ Machine Intake Filter (MIF)
SAAF™ Machine Intake Filter (MIF)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
355
SAAFShield® Technology
SAAFShield® Technology
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
680
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
219
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
152
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
516
SAAF™ Side Access Housings (SAH)
SAAF™ Side Access Housings (SAH)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2391
SAAF™ Deep Bed Scrubber (DBS)
SAAF™ Deep Bed Scrubber (DBS)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2323
Universal Holding Frames Latches
Universal Holding Frames Latches
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
896
Universal Holding Frames
Universal Holding Frames
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
662
VariSorb XL 15
VariSorb XL 15
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
404
VariSorb XL SAAF City
VariSorb XL SAAF City
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
358
VariSorb® XL
VariSorb® XL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
922
VariSorb® HC
VariSorb® HC
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
889
VariCel® RF/C+SAAFOxi
VariCel® RF/C+SAAFOxi
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1912
VariCel® RF/C
VariCel® RF/C
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1077
AmAir® C+SAAFOxi
AmAir® C+SAAFOxi
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
921
AmAir® C
AmAir® C
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
949
AstroCel® VXL
AstroCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1183
AstroCel® III
AstroCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1320
AstroCel® I
AstroCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4982
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com