× Kiểm tra đơn hàng

Trung Tâm Dữ Liệu

Khi nhắc đến nền tảng của hệ thống thông tin thì việc xây dựng các Trung tâm dữ liệu là giá trị cốt lõi của toàn bộ hệ thống. Việc lưu trữ dữ liệu của mỗi trung tâm, doanh nghiệp hay tổ chức là điều tất yếu, do đó các trung tâm lưu trữ dữ liệu khi được xây dựng cần đảm bảo các yếu tố nhất định. Trong đó việc vận hành, bảo vệ toàn bộ hệ thống để không cho bất kì hạt bụi nào xâm nhập vào tòa nhà là cần thiết. Chính vì thế, việc trang bị các hệ thống lọc bụi, lọc khí bao bọc lấy Trung tâm dữ liệu ngày càng chú trọng hơn, các sản phẩm chất lượng của những thương hiệu uy tín ngày càng được tin dùng. Cụ thể có thể kể đến các sản phẩm lọc thô, lọc tinh hay lọc EPA/HEPA/ULPA của thương hiệu AAF (Mỹ) đã được kiểm định đạt tiêu chuẩn lọc khí của quốc tế.

SAAF™ Machine Intake Filter (MIF)
SAAF™ Machine Intake Filter (MIF)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
354
SAAFShield® Technology
SAAFShield® Technology
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
679
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
219
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
150
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
515
SAAF™ Side Access Housings (SAH)
SAAF™ Side Access Housings (SAH)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2389
SAAF™ Deep Bed Scrubber (DBS)
SAAF™ Deep Bed Scrubber (DBS)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2322
Universal Holding Frames Latches
Universal Holding Frames Latches
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
896
Universal Holding Frames
Universal Holding Frames
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
662
VariSorb XL 15
VariSorb XL 15
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
401
VariSorb XL SAAF City
VariSorb XL SAAF City
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
358
VariSorb® XL
VariSorb® XL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
920
VariSorb® HC
VariSorb® HC
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
887
VariCel® RF/C+SAAFOxi
VariCel® RF/C+SAAFOxi
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1908
VariCel® RF/C
VariCel® RF/C
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1075
AmAir® C+SAAFOxi
AmAir® C+SAAFOxi
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
920
AmAir® C
AmAir® C
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
947
AstroCel® III
AstroCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1319
AstroCel® I
AstroCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4976
BioCel® III
BioCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1177
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com