× Kiểm tra đơn hàng

Thực Phẩm

Có thể nói mỗi ngành công nghiệp hiện nay đều có những tiêu chuẩn khác nhau, phù hợp cho từng ngành từng đối tượng. Điển hình như ngành công nghiệp Thực phẩm - Đồ uống, các tiêu chí về an toàn thực phẩm luôn được kiểm tra một cách khắc khe. Làm sao để đảm bảo cho dây chuyền sản xuất Thực phẩm - Đồ uống diễn ra được một cách trơn tru, sản phẩm sản xuất ra được hoàn thiện nhất. Và để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm thì việc cung cấp môi trường sản xuất sạch là điều vô cùng cần thiết. Do đó nhiều doanh nghiệp sản xuất Thực phẩm - Đồ uống hiện nay đã đầu tư nhiều hệ thống để xử lý không khí, thu gom bụi giúp cung cấp nguồn khí sạch cho dây chuyền sản xuất.

SAAF™ Machine Intake Filter (MIF)
SAAF™ Machine Intake Filter (MIF)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
365
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
227
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
162
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
537
SAAF™ Side Access Housings (SAH)
SAAF™ Side Access Housings (SAH)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2533
SAAF™ Deep Bed Scrubber (DBS)
SAAF™ Deep Bed Scrubber (DBS)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2445
Universal Holding Frames Latches
Universal Holding Frames Latches
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
948
Universal Holding Frames
Universal Holding Frames
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
701
VariSorb XL 15
VariSorb XL 15
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
441
VariSorb XL SAAF City
VariSorb XL SAAF City
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
392
VariSorb® XL
VariSorb® XL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
995
VariSorb® HC
VariSorb® HC
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
958
VariCel® RF/C+SAAFOxi
VariCel® RF/C+SAAFOxi
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2027
VariCel® RF/C
VariCel® RF/C
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1148
AmAir® C+SAAFOxi
AmAir® C+SAAFOxi
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
979
AmAir® C
AmAir® C
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1019
AstroCel® VXL
AstroCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1235
AstroCel® III
AstroCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1379
AstroCel® II (Knife Edge)
AstroCel® II (Knife Edge)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
7818
AstroCel® II (Gel Seal)
AstroCel® II (Gel Seal)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
5119
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com