× Kiểm tra đơn hàng

Thiết bị phòng sạch

FM-II
FM-II
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
809
AstroFan FFU - EC
AstroFan FFU - EC
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1383
AstroHood FFU - AC
AstroHood FFU - AC
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1280
AstroHood® S-III RSR-IV
AstroHood® S-III RSR-IV
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
185
AstroHood® S-III RSR-III
AstroHood® S-III RSR-III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
154
AstroHood® S-III
AstroHood® S-III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4919
AstroHood® S-II
AstroHood® S-II
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
182
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com