× Kiểm tra đơn hàng

Quản Lý Chất Thải

Sau nhiều sự cố về ô nhiễm chất thải thì việc quản lý chất thải ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Hiện nay hầu hết ở các nhà máy, khu công nghiệp... đều có khu vực quản lý chất thải riêng biệt và để quản lý hiệu quả được chất thải, những khu vực đó thường được trang bị các hệ thống xử lý khói, xử lý bụi hay xử lý mùi của rác thải. Muốn xử lý và quản lý tốt các vấn đề đó, các khu công nghiệp, nhà máy có thể sử dụng các sản phẩm chuyên về lọc mùi, khử mùi của AAF như một số sản phẩm bên dưới.

SAAF™ Machine Intake Filter (MIF)
SAAF™ Machine Intake Filter (MIF)
  • Thương hiệu: AAF
  • Xuất xứ: Malaysia
430
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
  • Thương hiệu: AAF
  • Xuất xứ: Malaysia
331
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
  • Thương hiệu: AAF
  • Xuất xứ: Malaysia
222
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
  • Thương hiệu: AAF
  • Xuất xứ: Malaysia
727
SAAF™ Deep Bed Scrubber (DBS)
SAAF™ Deep Bed Scrubber (DBS)
  • Thương hiệu: AAF
  • Xuất xứ: Malaysia
3097
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com