× Kiểm tra đơn hàng

Ô Tô - Xe Máy

Ngành sản xuất oto - xe máy có đặc thù là lượng bụi tồn đọng vô cùng lớn, bụi đến từ không khí trong nhà xưởng, bụi đến từ phòng phun sơn trong gara oto - xe máy. Không chỉ vậy, ngoài bụi tồn đọng bên trong nhà xưởng thì mùi của nhà xưởng cũng là một vấn đề cần được giải quyết. Do đó, để giải quyết hết tất cả các bụi bẩn, mùi hôi phát sinh ra trong khu vực làm việc, nhiều doanh nghiệp sản xuất oto - xe máy hiện nay đã trang bị các hệ thống lọc khí bao gồm lọc bụi sơn như lọc trần phòng sơn, lọc sàn phòng sơn. Đối với lọc khí thì cần trang bị hệ thống lọc gồm các tấm lọc thô, lọc tinh hay lọc HEPA bên trong xưởng sản xuất oto - xe máy.

SAAF™ Machine Intake Filter (MIF)
SAAF™ Machine Intake Filter (MIF)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
288
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
174
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
120
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
427
SAAF™ Deep Bed Scrubber (DBS)
SAAF™ Deep Bed Scrubber (DBS)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1804
AG-28 Paint Arrestor
AG-28 Paint Arrestor
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
242
Roll-O-Mat® Gold
Roll-O-Mat® Gold
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1377
AmerTex F-Series
AmerTex F-Series
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
296
AmerTex R-Series
AmerTex R-Series
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2042
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3159
VariCel® II HT
VariCel® II HT
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
912
VariCel® l HT - 500
VariCel® l HT - 500
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4298
VariCel® l HT - 400
VariCel® l HT - 400
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4579
DriPak® NXM
DriPak® NXM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
923
DriPak® 2000
DriPak® 2000
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
5138
DriPak® GXM
DriPak® GXM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1808
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com