× Kiểm tra đơn hàng

Nhà Máy Lọc Dầu

Dễ dàng nhận thấy ngành công nghiệp dầu khí tại Việt Nam đang phát triển tương đối mạnh, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, kèm theo sự phát triển mạnh mẽ đó thì vấn đề chất thải của các nhà máy lọc dầu thải ra bên ngoài rất được quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí của môi trường. Để kiểm soát tốt lượng khí thải ra bên ngoài cũng như đáp ứng được các yêu cầu khắc khe của Pháp luật Việt Nam, hiện nay tại các nhà máy lọc dầu đều được trang bị hệ thống xử lý khí thải, loại bỏ mùi hôi do quá trình sản xuất gây ra. Và các sản phẩm lọc khí, lọc mùi của AAF là một địa chỉ tin cậy của các nhà máy lọc dầu bởi khả năng lọc cùng hiệu suất vượt trội.

SAAF™ Machine Intake Filter (MIF)
SAAF™ Machine Intake Filter (MIF)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
405
SAAFShield® Technology
SAAFShield® Technology
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
890
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
302
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
207
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
681
SAAF™ Side Access Housings (SAH)
SAAF™ Side Access Housings (SAH)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3225
SAAF™ Deep Bed Scrubber (DBS)
SAAF™ Deep Bed Scrubber (DBS)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2940
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com