× Kiểm tra đơn hàng

GIẢM GIÁ 10%

SAAF AmerSorb™ P
SAAF AmerSorb™ P
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
899
SAAFCannister™ Holding Frame
SAAFCannister™ Holding Frame
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
454
SAAFCannister™
SAAFCannister™
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
906
SAAF™ Front Access Housings (FAH)
SAAF™ Front Access Housings (FAH)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
530
SAAF™ Cassette Cleanroom Grade
SAAF™ Cassette Cleanroom Grade
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
571
SAAF™ Cassette Heavy Duty
SAAF™ Cassette Heavy Duty
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
621
Roll-O-Mat® Gold
Roll-O-Mat® Gold
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1379
Astrocel® I HTP
Astrocel® I HTP
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
485
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3181
VariCel® II HT
VariCel® II HT
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
917
PREpleat® HT HC
PREpleat® HT HC
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
459
VariCel® VXL
VariCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1561
VariCel® 2+ HC (High Capacity)
VariCel® 2+ HC (High Capacity)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3537
VariCel® M-Pak
VariCel® M-Pak
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
8081
RigiFil® / Varicel® RF
RigiFil® / Varicel® RF
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1642
DriPak® 25
DriPak® 25
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1321
MEGApleat® M13
MEGApleat® M13
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1093
Permanent Metal Air Filter
Permanent Metal Air Filter
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4058
6000
6000
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2241
AmAir® 200E/300E
AmAir® 200E/300E
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3019
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com