× Kiểm tra đơn hàng

GIẢM GIÁ 10%

SAAF AmerSorb™ P
SAAF AmerSorb™ P
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1024
SAAFCannister™ Holding Frame
SAAFCannister™ Holding Frame
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
532
SAAFCannister™
SAAFCannister™
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1131
SAAF™ Front Access Housings (FAH)
SAAF™ Front Access Housings (FAH)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
671
SAAF™ Cassette Cleanroom Grade
SAAF™ Cassette Cleanroom Grade
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
678
SAAF™ Cassette Heavy Duty
SAAF™ Cassette Heavy Duty
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
735
Roll-O-Mat® Gold
Roll-O-Mat® Gold
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1473
Astrocel® I HTP
Astrocel® I HTP
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
605
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3816
VariCel® II HT
VariCel® II HT
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1167
PREpleat® HT HC
PREpleat® HT HC
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
554
VariCel® VXL
VariCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1779
VariCel® 2+ HC (High Capacity)
VariCel® 2+ HC (High Capacity)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3852
VariCel® M-Pak
VariCel® M-Pak
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
8285
RigiFil® / Varicel® RF
RigiFil® / Varicel® RF
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1972
DriPak® 25
DriPak® 25
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1658
MEGApleat® M13
MEGApleat® M13
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1378
Permanent Metal Air Filter
Permanent Metal Air Filter
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4215
6000
6000
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2658
AmAir® 200E/300E
AmAir® 200E/300E
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3836
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com