× Kiểm tra đơn hàng

GIẢM GIÁ 10%

SAAF AmerSorb™ P
SAAF AmerSorb™ P
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1455
SAAFCannister™ Holding Frame
SAAFCannister™ Holding Frame
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
769
SAAFCannister™
SAAFCannister™
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1798
SAAF™ Front Access Housings (FAH)
SAAF™ Front Access Housings (FAH)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1112
SAAF™ Cassette Cleanroom Grade
SAAF™ Cassette Cleanroom Grade
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
989
SAAF™ Cassette Heavy Duty
SAAF™ Cassette Heavy Duty
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1072
Roll-O-Mat® Gold
Roll-O-Mat® Gold
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1826
Astrocel® I HTP
Astrocel® I HTP
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
863
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4438
VariCel® II HT
VariCel® II HT
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1745
PREpleat® HT HC
PREpleat® HT HC
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
771
VariCel® VXL
VariCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2393
VariCel® 2+ HC (High Capacity)
VariCel® 2+ HC (High Capacity)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4791
VariCel® M-Pak
VariCel® M-Pak
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
8765
RigiFil® / Varicel® RF
RigiFil® / Varicel® RF
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2874
DriPak® 25
DriPak® 25
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2437
MEGApleat® M13
MEGApleat® M13
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2135
Permanent Metal Air Filter
Permanent Metal Air Filter
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4630
6000
6000
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3492
AmAir® 200E/300E
AmAir® 200E/300E
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
5746
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com