× Kiểm tra đơn hàng

Dược Phẩm

Theo thời gian, ngành công nghiệp Dược phẩm - Mỹ phẩm của Việt Nam dần phát triển hơn để đáp ứng khả năng cung cấp nhiều sản phẩm cho người dùng. Bên cạnh những lợi ích mà ngành công nghiệp Dược phẩm - Mỹ phẩm này mang lại cho nền kinh tế thì cũng có những mặt tác động tiêu cực đến môi trường và con người. Ngành công nghiệp Dược phẩm - Mỹ phẩm sản xuất đã phát sinh ra một lượng lớn bụi thuốc. Lượng bụi thuốc này nếu không được xử lý triệt để trước khi xả thải ra ngoài môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân gần khu vực đó. Do đó để lọc bụi thuốc, nhiều doanh nghiệp sản xuất Dược phẩm - Mỹ phẩm hiện nay đã trang bị hệ thống xử lý khí, thu gom bụi với mục đích cải thiện chất lượng không khí của nguồn khí thải trong công nghiệp sản sinh ra.

VariSorb XL SAAF City
VariSorb XL SAAF City
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
323
VariSorb® XL
VariSorb® XL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
828
MEGAcel® II eFRM
MEGAcel® II eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1578
MEGAcel® I eFRM
MEGAcel® I eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
447
MEGAcel® II ePTFE
MEGAcel® II ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1295
MEGAcel® I ePTFE
MEGAcel® I ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
880
AstroCel® VXL
AstroCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1106
AstroCel® III
AstroCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1232
AstroCel® II (Knife Edge)
AstroCel® II (Knife Edge)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
6597
AstroCel® II (Gel Seal)
AstroCel® II (Gel Seal)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4520
AstroCel® II (Gasket Seal)
AstroCel® II (Gasket Seal)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
5847
AstroPak®
AstroPak®
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1900
AstroCel® I
AstroCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4816
BioCel® VXL
BioCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1576
BioCel® M-Pak
BioCel® M-Pak
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
663
BioCel® I
BioCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2491
AmerTex F-Series
AmerTex F-Series
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
324
AmerTex R-Series
AmerTex R-Series
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2096
Astrocel® I HTP
Astrocel® I HTP
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
550
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3686
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com