× Kiểm tra đơn hàng

Công Nghiệp - Sản Xuất

Trong hoạt động của Công nghiệp - Sản xuất, bụi sản sinh ra vô cùng nhiều với nhiều kích thước và hình thái hạt khác nhau. Khắp nơi đều có bụi nhưng thường ở các khu vực công trường, trong xí nghiệp, nhà máy có bụi nhiều hơn. Bụi công nghiệp làm cho các thiết bị, máy móc trong các khu vực đó bị bào mòn và tác hại chủ yếu chính là làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Tùy theo tính chất vật lý và hóa học mà bụi Công nghiệp - Sản xuất sẽ gây ra những căn bệnh khác nhau. Nếu tiếp xúc lâu ngày với bụi bẩn sẽ gây ra các bệnh như viêm dạ, các bệnh về mắt như viêm màng tiếp hợp, viêm màng giác mạc hoặc bệnh mắt hột, làm giảm thị lực của mắt hay một số bệnh cho tai như gây tắc ống tai, viêm nhiễm vi khuẩn. Do đó để bảo vệ sức khỏe con người và máy móc thiết bị, hiện nay các sản phẩm lọc đã được ứng dụng vào Công nghiệp - Sản xuất với mục đích lọc khí, thu gom bụi hiệu quả.

SAAF™ Machine Intake Filter (MIF)
SAAF™ Machine Intake Filter (MIF)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
365
SAAFShield® Technology
SAAFShield® Technology
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
720
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
SAAF™ Reactivity Monitoring Coupons
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
227
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
SAAF™ Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
162
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
537
SAAF™ Side Access Housings (SAH)
SAAF™ Side Access Housings (SAH)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2531
SAAF™ Deep Bed Scrubber (DBS)
SAAF™ Deep Bed Scrubber (DBS)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2445
MEGAcel® I eFRM
MEGAcel® I eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
502
MEGAcel® I ePTFE
MEGAcel® I ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
963
AstroCel® VXL
AstroCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1235
AstroCel® III
AstroCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1379
AstroPak®
AstroPak®
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2085
AstroCel® I
AstroCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
5120
BioCel® III
BioCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1284
Roll-O-Mat® Gold
Roll-O-Mat® Gold
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1535
AmerTex F-Series
AmerTex F-Series
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
377
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3940
VariCel® II HT
VariCel® II HT
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1286
VariCel® l HT - 500
VariCel® l HT - 500
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
5771
VariCel® l HT - 400
VariCel® l HT - 400
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
6451
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com