× Kiểm tra đơn hàng

Bộ lọc pha khí

SAAF AmerSorb™ P
SAAF AmerSorb™ P
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1045
SAAFCannister™ Holding Frame
SAAFCannister™ Holding Frame
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
537
SAAFCannister™
SAAFCannister™
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1147
SAAF™ Cassette Cleanroom Grade
SAAF™ Cassette Cleanroom Grade
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
687
SAAF™ Cassette Heavy Duty
SAAF™ Cassette Heavy Duty
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
750
SAAF™ Cassette Medium Duty
SAAF™ Cassette Medium Duty
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
674
SAAFBlend™ WS
SAAFBlend™ WS
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
220
SAAFBlend™ GP
SAAFBlend™ GP
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
289
SAAFOxidant™
SAAFOxidant™
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
252
SAAFCarb™ MB
SAAFCarb™ MB
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
246
SAAFCarb™ MA
SAAFCarb™ MA
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
276
SAAFCarb™
SAAFCarb™
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
239
VariSorb XL 15
VariSorb XL 15
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
398
VariSorb XL SAAF City
VariSorb XL SAAF City
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
355
VariSorb® XL
VariSorb® XL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
919
VariSorb® HC
VariSorb® HC
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
885
VariCel® RF/C+SAAFOxi
VariCel® RF/C+SAAFOxi
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1905
VariCel® RF/C
VariCel® RF/C
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1074
AmAir® C+SAAFOxi
AmAir® C+SAAFOxi
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
920
AmAir® C
AmAir® C
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
947
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com