× Kiểm tra đơn hàng

Bộ lọc nhỏ gọn

VariCel® HVXL
VariCel® HVXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1995
VariCel® VXL
VariCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2003
VariCel® VXLC
VariCel® VXLC
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2028
VariCel® 2+ HC (High Capacity)
VariCel® 2+ HC (High Capacity)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4202
VariCel® 2+ SC (Standard Capacity)
VariCel® 2+ SC (Standard Capacity)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4351
VariCel® II M/MH
VariCel® II M/MH
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4802
VariCel® II
VariCel® II
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
5034
VariCel® M-Pak
VariCel® M-Pak
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
8453
VariCel® I
VariCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
8749
RigiFil® / Varicel® RF
RigiFil® / Varicel® RF
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2264
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com