× Kiểm tra đơn hàng

Bộ lọc chịu nhiệt

Astrocel® I HTP
Astrocel® I HTP
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
474
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3137
VariCel® II HT
VariCel® II HT
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
893
VariCel® l HT - 500
VariCel® l HT - 500
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4279
VariCel® l HT - 400
VariCel® l HT - 400
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4561
PREpleat® HT HC
PREpleat® HT HC
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
450
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com