× Kiểm tra đơn hàng

AstroCel® II (Knife Edge)

Chưa có lượt đánh giá nào - Chưa có câu hỏi nào - 10763
 • Thương hiệu:
 • Sản xuất tại:
  Malaysia
 • Mã HH:
 • Đơn vị tính:
  Cái
Tổng quan về sản phẩm
Giới thiệu:
- Được chứng nhận có thể hoạt động độc lập với hiệu suất cao
- Hoạt động với áp suất thấp nhất giúp giảm chi phí vận hành
- Là bộ lọc có nhiều kích thước
- Nhẹ và nhỏ gọn
 
 
Đặc điểm kỹ thuật: 
* Tiêu chuẩn EN1822: H13-U17
* Độ sâu tấm lọc (mm): Đa dạng
* Chất liệu: Sợi thủy tinh
* Chất liệu khung: Nhôm
* Kiểu phân tách: Hot Melt
* Mặt lưới bảo vệ: Cả hai
* Kích thước theo yêu cầu: Có
* Khả năng kháng khuẩn: Không
* Độ chênh áp khuyến nghị thay thế: 500 Pa
* Nhiệt độ hoạt động tối đa: 70°C
* Chứng nhận lọc khí: UL900, FM4920
Thông số kỹ thuật
Tên HHMã HHKích ThướcEN1822Lưu LượngÁp ĐầuGiá
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 305 x 88mm
M904-223-004610x305x88mmH13300 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 610 x 88mm
M904-223-005610x610x88mmH13600 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 762 x 88mm
M904-223-006610x762x88mmH13750 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 915 x 88mm
M904-223-007610x305x88mmH13300 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 1220 x 88mm
M904-223-008610x1220x88mmH131,205 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 1524 x 88mm
M904-223-1210610x305x88mmH13300 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 915 x 915 x 88mm
M984-223-019915x915x88mmH131,355 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 915 x 1220 x 88mm
M984-223-020915x1220x88mmH131,805 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 1220 x 1220 x 88mm
M984-223-5381220x1220x88mmH132,410 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 305 x 110mm
M904-323-004610x305x110mmH13300 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 610 x 110mm
M904-323-005610x610x110mmH13600 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 762 x 110mm
M904-323-006610x762x110mmH13750 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 915 x 110mm
M904-323-007610x915x110mmH13900 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 1220 x 110mm
M904-323-008610x1220x110mmH131,205 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 1524 x 110mm
M904-323-1210610x1524x110mmH131,505 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 915 x 915 x 110mm
M984-323-019915x915x110mmH131,355 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 915 x 1220 x 110mm
M984-323-020915x1220x110mmH131,805 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 1220 x 1220 x 110mm
M984-323-5381220x1220x110mmH132,410 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 305 x 134mm
M904-423-004610x305x134mmH13300 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 610 x 134mm
M904-423-005610x610x134mmH13600 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 762 x 134mm
M904-423-006610x762x134mmH13750 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 915 x 134mm
M904-423-007610x915x134mmH13900 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 1220 x 134mm
M904-423-008610x1220x134mmH131,205 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 1524 x 134mm
M904-423-1210610x1524x134mmH131,505 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 915 x 915 x 134mm
M984-423-019915x915x134mmH131,355 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 915 x 1220 x 134mm
M984-423-020915x1220x134mmH131,805 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 1220 x 1220 x 134mm
M984-423-5381220x1220x134mmH132,410 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 305 x 88mm
M905-223-004610x305x88mmH14300 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 610 x 88mm
M905-223-005610x610x88mmH14600 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 762 x 88mm
M905-223-006610x762x88mmH14750 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 915 x 88mm
M905-223-007610x915x88mmH14900 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 1220 x 88mm
M905-223-008610x1220x88mmH141,205 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 1524 x 88mm
M905-223-1210610x1524x88mmH141,505 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 915 x 915 x 88mm
M985-223-019915 x 915 x 88mmH141,355 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 915 x 1220 x 88mm
M985-223-020915x1220x88mmH141,805 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 1220 x 1220 x 88mm
M985-223-5381220x1220x88mmH142,410 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 305 x 110mm
M905-323-004610x305x110mmH14300 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 610 x 110mm
M905-323-005610x610x110mmH14600 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 762 x 110mm
M905-323-006610x762x110mmH14750 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 915 x 110mm
M905-323-007610x762x110mmH14900 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 1220 x 110mm
M905-323-008610x1220x110mmH141,205 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 1524 x 110mm
M905-323-1210610x1524x110mmH141,505 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 915 x 915 x 110mm
M985-323-019915x915x110mmH141,355 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 915 x 1220 x 110mm
M985-323-020915x1220x110mmH141,805 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 1220 x 1220 x 110mm
M985-323-5381220x1220x110mmH142,410 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 305 x 134mm
M905-423-004610x305x134mmH14300 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 610 x 134mm
M905-423-005610x610x134mmH14600 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 762 x 134mm
M905-423-006610x762x134mmH14750 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 915 x 134mm
M905-423-007610x915x134mmH14900 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 1220 x 134mm
M905-423-008610x1220x134mmH141,205 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 1524 x 134mm
M905-423-1210610x1524x134mmH141,505 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 915 x 915 x 134mm
M985-423-019915x915x134mmH141355 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 915 x 1220 x 134mm
M985-423-020915x1220x134mmH141,805 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 1220 x 1220 x 134mm
M985-423-5381220x1220x134mmH142,410 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 305 x 88mm
M907-223-004610x305x88mmU15300 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 610 x 88mm
M907-223-005610x610x88mmU15600 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 762 x 88mm
M907-223-006610x762x88mmU15750 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 915 x 88mm
M907-223-007610x915x88mmU15900 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 1220 x 88mm
M907-223-008610x1220x88mmU151,205 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 1524 x 88mm
M907-223-1210610x1524x88mmU151,505 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 915 x 915 x 88mm
M987-223-019915x915x88mmU151,355 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 915 x 1220 x 88mm
M987-223-020915x1220x88mmU151,805 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 1220 x 1220 x 88mm
M987-223-5381220x1220x88mmU152,410 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 305 x 110mm
M907-323-004610x305x110mmU15300 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 610 x 110mm
M907-323-005610x610x110mmU15600 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 762 x 110mm
M907-323-006610x762x110mmU15750 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 915 x 110mm
M907-323-007610x915x110mmU15900 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 1220 x 110mm
M907-323-008610x1220x110mmU151,205 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 1524 x 110mm
M907-323-1210610x1524x110mmU151,505 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 915 x 915 x 110mm
M987-323-019915x915x110mmU151,355 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 915 x 1220 x 110mm
M987-323-020915x1220x110mmU151,805 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 1220 x 1220 x 110mm
M987-323-5381220x1220x110mmU152,410 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 305 x 134mm
M907-423-005610x305x134mmU15300 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 610 x 134mm
M907-423-005610x610x134mmU15600 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 762 x 134mm
M907-423-006610x762x134mmU15750 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 915 x 134mm
M907-423-007610x915x134mmU15900 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 1220 x 134mm
M907-423-008610x1220x134mmU151,205 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 1524 x 134mm
M907-423-1210610x1524x134mmU151,505 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 915 x 915 x 134mm
M987-423-019915x915x134mmU151,355 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 915 x 1220 x 134mm
M987-423-020915x1220x134mmU151,805 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 1220 x 1220 x 134mm
M987-423-5381220x1220x134mmU152,410 CMH90 PaLiên hệ
Tài liệu tham khảo
Tiêu đềLink download
Chưa có catalogue.
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
Sản phẩm liên quan
MEGAcel® II eFRM
MEGAcel® II eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1891
MEGAcel® I eFRM
MEGAcel® I eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
659
MEGAcel® II ePTFE
MEGAcel® II ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1938
MEGAcel® I ePTFE
MEGAcel® I ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1172
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com