× Kiểm tra đơn hàng

AstroCel® II (Gasket Seal)

Chưa có lượt đánh giá nào - Chưa có câu hỏi nào - 9709
 • Thương hiệu:
 • Sản xuất tại:
  Malaysia
 • Mã HH:
 • Đơn vị tính:
  Cái
Tổng quan về sản phẩm
Giới thiệu:
- Được chứng nhận có thể hoạt động độc lập với hiệu suất cao
- Hoạt động với áp suất thấp nhất giúp giảm chi phí vận hành
- Là bộ lọc có nhiều kích thước
- Nhẹ và nhỏ gọn
 
 
Đặc điểm kỹ thuật: 
* Tiêu chuẩn EN1822: H13-U17
* Độ sâu tấm lọc (mm): Đa dạng
* Chất liệu: Sợi thủy tinh
* Chất liệu khung: Nhôm
* Kiểu phân tách: Hot Melt
* Vật liệu đệm (tiêu chuẩn): PU
* Vật liệu đệm (tùy chọn): Neoprene, EPDM
* Vị trí đệm (tiêu chuẩn): Downstream
* Vị trí đệm (tùy chọn): Upstream, Both Sides
* Mặt lưới bảo vệ: Cả hai
* Kích thước theo yêu cầu: Có
* Khả năng kháng khuẩn: Không
* Độ chênh áp khuyến nghị thay thế: 500 Pa
* Nhiệt độ hoạt động tối đa: 70°C
* Chứng nhận lọc khí: UL900, FM4920
Thông số kỹ thuật
Tên HHMã HHEN779Kích ThướcLưu LượngÁp ĐầuGiá
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 305 x 69mm
M574-223-004H13610x305x69mm300 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 610 x 69mm
M574-223-005H13610x610x69mm600 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 762 x 69mm
M574-223-006H13610x762x69mm750 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 915 x 69mm
M574-223-007H13610x915x69mm900 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 1220 x 69mm
M574-223-008H13610x1220x69mm1,205 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 1524 x 69mm
M574-223-1210H13610x1524x69mm1,505 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 915 x 915 x 69mm
M574-223-019H13915x915x69mm1,355 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 915 x 1220 x 69mm
M574-223-020H13915x1220x69mm1,805 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 1220 x 1220 x 69mm
M574-223-538H131220x1220x69mm2,410 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 305 x 93mm
M574-323-004H13610x305x93mm300 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 610 x 93mm
M574-323-005H13610x610x93mm600 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 762 x 93mm
M574-323-006H13610x762x93mm750 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 915 x 93mm
M574-323-007H13610x915x93mm750 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 1220 x 93mm
M574-323-008H13610x1220x93mm1,205 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 1524 x 93mm
M574-323-1210H13610x1524x93mm1,505 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 915 x 915 x 93mm
M574-323-019H13915x915x93mm1,355 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 915 x 1220 x 93mm
M574-323-020H13915x1220x93mm1,805 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 1220 x 1220 x 93mm
M574-323-538H131220x1220x93mm2,410 CMH75 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 305 x 117mm
M574-423-004H13610x305x117mm300 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 610 x 117mm
M574-423-006H13610x610x117mm600 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 762 x 117mm
M574-423-006H13610x762x117mm750 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 915 x 117mm
M574-423-007H13610x915x117mm900 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 1220 x 117mm
M574-423-008H13610x1220x117mm1,205 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 1524 x 117mm
M574-423-1210H13610x1524x117mm1,505 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 915 x 915 x 117mm
M574-423-019H13915x915x117mm1,355 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 915 x 1220 x 117mm
M574-423-020H13915x1220x117mm1,805 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 1220 x 1220 x 117mm
M574-423-538H131220x1220x117mm2,410 CMH65 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 305 x 69mm
M575-223-004H14610x305x69mm300 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 610 x 69mm
M575-223-005H14610x610x69mm600 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 762 x 69mm
M575-223-006H14610x762x69mm750 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 915 x 69mm
M575-223-007H14610x915x69mm900 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 1220 x 69mm
M575-223-008H14610x1220x69mm1,205 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 1524 x 69mm
M575-223-1210H14610x1524x69mm1,505 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 915 x 915 x 69mm
M575-223-019H14915x915x69mm1,355 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 915 x 1220 x 69mm
M575-223-020H14915x1220x69mm1,805 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 1220 x 1220 x 69mm
M575-223-538H141220x1220x69mm2,410 CMH135 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 305 x 93mm
M575-323-004H14610x305x93mm300 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 610 x 93mm
M575-323-005H14610x610x93mm600 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 762 x 93mm
M575-323-006H14610x762x93mm750 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 915 x 93mm
M575-323-007H14610x915x93mm900 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 1220 x 93mm
M575-323-008H14610x1220x93mm1,205 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 1524 x 93mm
M575-323-1210H14610x1524x93mm1,505 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 915 x 915 x 93mm
M575-323-019H14915x915x93mm1,355 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 915 x 1220 x 93mm
M575-323-020H14915x1220x93mm1,805 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 1220 x 1220 x 93mm
M575-323-538H141220x1220x93mm2,410 CMH95 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 305 x 117mm
M575-423-004H14610x305x117mm300 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 610 x 117mm
M575-423-005H14610x610x117mm600 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 762 x 117mm
M575-423-006H14610x762x117mm750 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 915 x 117mm
M575-423-007H14610x915x117mm900 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 1220 x 117mm
M575-423-008H14610x1220x117mm1,205 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 1524 x 117mm
M575-423-1210H14610x1524x117mm1,505 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 915 x 915 x 117mm
M575-423-019H14915x915x117mm1,355 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 915 x 1220 x 117mm
M575-423-020H14915x1220x117mm1,805 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 1220 x 1220 x 117mm
M575-423-538H141220x1220x117mm2,410 CMH80 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 305 x 69mm
M577-223-004U15610x305x69mm300 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 610 x 69mm
M577-223-005U15610x610x69mm600 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 762 x 69mm
M577-223-006U15610x762x69mm750 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 915 x 69mm
M577-223-007U15610x915x69mm900 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 1220 x 69mm
M577-223-008U15610x1220x69mm1,205 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 1524 x 69mm
M577-223-1210U15610x1524x69mm1,505 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 915 x 915 x 69mm
M577-223-019H14915x915x69mm1,355 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 915 x 1220 x 69mm
M577-223-020H14915x1220x69mm1,805 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 1220 x 1220 x 69mm
M577-223-538U151220x1220x69mm2,410 CMH150 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 305 x 93mm
M577-323-004U15610x305x93mm300 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 610 x 93mm
M577-323-005U15610x610x93mm600 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 762 x 93mm
M577-323-006U15610x762x93mm750 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 915 x 93mm
M577-323-007U15610x915x93mm900 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 1220 x 93mm
M577-323-008U15610x1220x93mm1,205 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 1524 x 93mm
M577-323-1210U15610x1524x93mm1,505 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 915 x 915 x 93mm
M577-323-019U15915x915x93mm1,355 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 915 x 1220 x 93mm
M577-323-020U15915x1220x93mm1,805 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 1220 x 1220 x 93mm
M577-323-538U151220x1220x93mm2,410 CMH105 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 305 x 117mm
M577-423-004U15610x305x117mm300 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 610 x 117mm
M577-423-005U15610x610x117mm600 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 762 x 117mm
M577-423-006U15610x762x117mm750 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 915 x 117mm
M577-423-007U15610 x 915 x 117mm900 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 1220 x 117mm
M577-423-008U15610x1220x117mm1,205 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 1524 x 117mm
M577-423-1210U15610x1524x117mm1,505 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 915 x 915 x 117mm
M577-423-019U15915x915x117mm1,355 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 915 x 1220 x 117mm
M577-423-020U15915x1220x117mm1,805 CMH90 PaLiên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 1220 x 1220 x 117mm
M577-423-538U151220x1220x117mm2,410 CMH90 PaLiên hệ
Tài liệu tham khảo
Tiêu đềLink download
Chưa có catalogue.
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
Sản phẩm liên quan
MEGAcel® II eFRM
MEGAcel® II eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1893
MEGAcel® I eFRM
MEGAcel® I eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
660
MEGAcel® II ePTFE
MEGAcel® II ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1940
MEGAcel® I ePTFE
MEGAcel® I ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1175
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com